Koppel- of relatietherapie

Je kan bij Causa ook terecht voor koppel- of relatietherapie. Deze therapie legt de nadruk op het werken met koppels en zal dus ook steeds beide partners uitnodigen tot gesprek.

Het aangaan van een relatie en het in evenwicht houden van deze relatie is lang niet simpel. Heel wat koppels ervaren dan ook één of meerdere relationele moeilijkheden of crisissen binnen hun relatie. Deze moeilijkheden vinden hun oorsprong in verschillende domeinen, zoals onder andere: communicatieproblemen, verschillende behoeftes en verlangens binnen de relatie, veranderende levensfases, omgaan met individuele problemen bij één of beide partners, verlieservaringen, ontrouw, moeilijkheden met intimiteit en seksualiteit, enzovoort.

Het doel van de gesprekken is het aan bod laten komen van de vragen en behoeftes van beide partners. Samen wordt dan bekeken of er een nieuw evenwicht mogelijk is binnen de relatie waar beide partners zich terug goed kunnen bij voelen en waarin hun behoeftes erkend worden.