Gedragstherapie

We stellen voorop dat ieder mens een uniek verhaal heeft. Een uniek verhaal betekent een unieke problematiek en dus, een unieke aanpak.

De werkwijze zal grotendeels afhangen van de mens achter het verhaal en de problematiek waar men mee worstelt.

Gedragstherapie houdt in dat we op basis van betekenissen van de emoties die je voelt en de gedachten die je (bewust of onbewust) ervaart, en functies van je gedrag op zoek gaan, naar hoe bepaalde patronen roet in het eten gooien. Aan de hand van de eerste gesprekken trachten we samen met je in kaart te brengen welke verbanden er bestaan tussen verleden en heden, tussen emoties, je (biologische) kwetsbaarheden, je denken en je gedrag.

We maken die samenhang niet zomaar op. We gaan steeds na of onze veronderstellingen die we samen maken steek houden. We vinden het belangrijk dat we een goede fundering (diagnostiek) hebben om problemen aan te pakken. Dat wil niet zeggen dat we in de eerste gesprekken nog niet ‘behandelend’ aan de slag aan. Gedragstherapie is erop gericht dat we samen-werken, en dit vanaf het eerste gesprek. We gebruiken hiervoor gedurende de gesprekken wetenschappelijk onderzochte modellen en technieken.

Hoe lang therapie duurt is soms moeilijk te voorspellen. Dat hangt af van de problematiek, welke verwachtingen je hebt en welke doelen je stelt. Je wordt ook zelf als deskundige-over-jezelf betrokken in deze vragen. Indien gewenst kan je partner of (een) belangrijke ander(en) betrokken worden in de therapie.